Adenovirus IgG

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

Infekcija respiratornog i digestivnog trakta

Tip i kolicina uzorka

serum 0,1 ml

Stabilnost analita

7 dana 2-8

Obrtno vreme

3 dana

Cena

1500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena