Anti-HEV ukupna At

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑infekcija hepatitisom E

Tip i kolicina uzorka

S 0,1 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

1450

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena