Bartonella henselae IgG

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

infekcija

Tip i kolicina uzorka

0,5 ml seruma

Stabilnost analita

5 dana na 2-8

Obrtno vreme

15 dana

Cena

3100

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena