Borrelia burgdorferi#IgG Western blot

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Western blot

Medicinske indikacije

↑Lajmska bolest (potvrdni test)

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,5 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

3850

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena