Borrelia#burgdorferi IgM

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑Lajmska bolest, neuroborelioza

Tip i kolicina uzorka

S, eP, L 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C 30 dana - 20˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

1400

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena