Candida IgM

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

infekcija candidom

Tip i kolicina uzorka

s 0,5 ml

Stabilnost analita

Obrtno vreme

10 dana

Cena

1500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena