Cysticercosis IgG At

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑Cisticerkoza

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

3 dana na 2-8 ºC duže na -20ºC

Obrtno vreme

10 dana

Cena

2150

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena