Echovirus IgM

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑serozni meningitis, egzantem, konjuktivitis

Tip i kolicina uzorka

S, eP,L 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C 30 dana - 20˚C

Obrtno vreme

5 dana

Cena

1200

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena