HBsAg

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑infekcija virusom hepatitisa B

Tip i kolicina uzorka

S, eP 0,1 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C 30 dana - 20˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

1000

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena