HCV Westernblot

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

WB

Medicinske indikacije

↑infekcija virusom hepatitisa C

Tip i kolicina uzorka

S, 0,5 ml

Stabilnost analita

14 dana 2-8˚C

Obrtno vreme

8 dana

Cena

8800

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena