Helicobacter pylori#antigen iz fecesa

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunohromatografija

Medicinske indikacije

↑infekcija Helicobacter pylori

Tip i kolicina uzorka

100 mg fecesa

Stabilnost analita

2 sata na sobnoj temp.

Obrtno vreme

1 dan

Cena

1300

Potrebno je ukljuciti

Napomena