HIV 1+2 (Ag+At)

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑infekcija HIV virusom

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,1 ml

Stabilnost analita

3 dana na 20-25˚C 10 dana na 2-8 ˚C 3 meseca -20 ˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

1200

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena