HIV 1+2 Westernblot

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

WB

Medicinske indikacije

↑infekcija HIV virusom

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

10 dana na 2-8 ˚C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

8500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena