Morbilli virusi IgG

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑Morbili

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana 2 - 8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

1400

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena