Parainfluenca IgM

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑respiratorne infekcije

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

4 dana

Cena

1400

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena