RPR

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Aglutinacija

Medicinske indikacije

↑ Sifilis

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP, 0,5 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8˚C, 1 god. – 20˚C

Obrtno vreme

1 dan

Cena

500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena