Rubella IgM

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

Detekcija infekcije virusom rubele

Tip i kolicina uzorka

S, eP 0.2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8˚C 30 dana – 20˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

1100

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena