Toxocara canis ukupna At

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑viscelarna larva migrans okularna larva migrans

Tip i kolicina uzorka

S, 0,5 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

3400

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena