TPHA

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunohemaglutinacija

Medicinske indikacije

↑Sifilis

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8˚C 1 godina – 20˚C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

600

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena