Trichinella spiralis IgG

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑Trichineloza

Tip i kolicina uzorka

S, cP 0.2 ml

Stabilnost analita

5 dana na 2-8˚C duži period na -20 ˚C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

1400

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena