Tularemija At

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑ infekcija Francisella tularensis

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

8 dana na 2-8 oC 6 meseci na -15 do -25 oC

Obrtno vreme

15 dana

Cena

2800

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena