Aviditet VZV IgG

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

Određivanjem aviditeta IgG antitela može se utvrditi starost infekcije. Što je % viši, infekcija je starija.

Tip i kolicina uzorka

S, 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 C, duži period na -20 C

Obrtno vreme

4 dana

Cena

3500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena