YERSINIA IgG At

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 C, 30 dana na -20 C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

1500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena