SensigeneRhD

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Genetska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

genetska predispozicija za RHD-

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena