HBV DNK - kvalitativni test

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

↑infekcija virusom hepatitisa B

Tip i kolicina uzorka

eP 1 ml

Stabilnost analita

30 dana - 20˚C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena