HCV DNK kvalitativno

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

↑infekcija virusom hepatitisa C

Tip i kolicina uzorka

eP, 1 ml

Stabilnost analita

30 dana -20

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena