HIV 1+2 RNK kvantitativno

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

↑infekcija HIV virusom

Tip i kolicina uzorka

eP 1 mL

Stabilnost analita

24h na 2-8 ˚C

Obrtno vreme

8 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena