HLA B27 Ag

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Genetska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

Ankilozirajući spondilitis, juvenilni reumatoidni artritis i Reiter-ovog sindrom

Tip i kolicina uzorka

edta puna krv dve epruvete

Stabilnost analita

3 dana 25 ˚C

Obrtno vreme

15 dana

Cena

8600

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena