HPV PCR kvalitativni

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

prisustvo određenog visokorizičnog tipa HPV virusa

Tip i kolicina uzorka

bris cerviksa/bris uretre

Stabilnost analita

Obrtno vreme

10 do 15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala za HPV

Napomena