HPV PCR kvantitativni

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

tip i količina prisutnog visokoričnog HPV virusa

Tip i kolicina uzorka

bris cerviksa/bris uretre

Stabilnost analita

24 h na 2-8°C duže na -20˚C

Obrtno vreme

10 do 15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala za HPV

Napomena