JAK2 genska mutacija

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Genetska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

cpK ceo uzorak

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

8300

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena