Kariotip iz periferne krvi

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Genetska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

heparin pK

Stabilnost analita

6 sati 15-25˚C 24h na 2-8˚C

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena