Protrombin II#Faktor II(G20210A)

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Genetska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

urođene trombofilije

Tip i kolicina uzorka

epK, bukalni bris

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 C

Obrtno vreme

10 do 15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena