Willsonova bolest#genetska ispitivanja ATP7

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Genetska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

PCR

Medicinske indikacije

Detekcija genskih mutacija

Tip i kolicina uzorka

cK

Stabilnost analita

do 2 dana na 2-4˚C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

14000

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena