Endoskopska biopsija (1 uzorak)

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

3300

Potrebno je ukljuciti

Napomena