Sitan hirurški mat.-Svaki sledeći uzorak

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

800

Potrebno je ukljuciti

Napomena