Krupan hiruriški materijal (1 uz, do 10 kalupa)

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

5500

Potrebno je ukljuciti

Napomena