Imunohistohemija 10-20 At

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunohistohemija

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

24000

Potrebno je ukljuciti

Napomena