Uzimanje materijala

Grupa

Uzimanje materijala

Podgrupa

Uzimanje materijala

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

Cena

100

Potrebno je ukljuciti

Napomena