Uzimanje materijala za HPV

Grupa

Uzimanje materijala

Podgrupa

Uzimanje materijala

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

Cena

300

Potrebno je ukljuciti

Napomena